Nhóm Facebook Phụ Huynh Newton Nhóm Zalo Phụ Huynh Newton

HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN NEWTON VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Nhóm Zalo Phụ huynh Newton 03: https://zalo.me/g/eacish207

Sáng 23/06, phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức buổi lễ tuyên dương học sinh, giáo viên, cán bộ tiêu biểu năm học 2019 – 2020.

Ngoài ra, bốn giáo viên của Hệ thống trường liên cấp Newton cũng được vinh danh giáo viên tiêu biểu của Quận với những nỗ lực trong công tác giảng dạy.

Chúc mừng những nỗ lực của thầy và trò Hệ thống trường liên cấp Newton đã được ghi nhận. Đây sẽ là động lực to lớn để học sinh và giáo viên nhà trường tiếp tục cố gắng, cống hiến để viết tiếp những mùa hoa thật rực rỡ.

Thầy và trò Hệ thống trường liên cấp Newton nhận giải học sinh, giáo viên tiêu biểu của Quận Bắc Từ Liêm năm học 2019 – 2020.

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

CỦA QUẬN NĂM HỌC 2019 – 2020

STT Họ và tên Đơn vị
1 Em Nguyễn Vĩ Thanh Quang Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
2 Em Lê Xuân Tuấn Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
3 Em Vũ Lê Đức Minh Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
4 Em Lê Tomasz Anh Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
5 Em Nguyễn Chí Thanh Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
6 Em Nguyễn Chí Anh Học sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
7 Em Ngô Trần Nam Khánh Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
8 Em Đào Trọng Cường Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
9 Em Trần Gia Khánh Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
10 Em Dương An Lộc Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
11 Em Bùi Nam Khánh Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
12 Em Vũ Đức Bình Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
13 Em Lê Minh Hoàng Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
14 Em Lê Trần Mai Khanh Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
15 Em Nguyễn Đăng Khôi Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
16 Em Đỗ Lan Phương Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
17 Em Mạc Kiên Trung Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
18 Em Nguyễn Hà Anh Thư Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
19 Em Lê Đàm Nam Phong Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
20 Em Nguyễn Hạnh Phương Học sinh Lớp 5GNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
21 Em Nguyễn An Phú Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
22 Em Nguyễn An Khánh Học sinh Lớp 4G1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
23 Em Lê Đức Tài Học sinh Lớp 3A3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
24 Em Phạm Hải Nam Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
25 Em Đoàn Minh Hải Học sinh Lớp 4A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
26 Em Vũ Trường Phúc Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
27 Em Nguyễn Đỗ Quyên Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
28 Em Trử Mạnh Hùng Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
29 Em Phạm Gia Khiêm Học sinh Lớp 3GNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
30 Em Bùi Thảo Linh Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
31 Em Vũ Tú Mai Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
32 Em Nguyễn Thế Nguyên An Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
33 Em Nguyễn Mạnh Cường Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
34 Em Nguyễn Đăng Khoa Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
35 Em Lê Tùng Lâm Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
36 Em Nguyễn Viết Trung Nhân Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
37 Em Nguyễn Phương Thảo Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
38 Em Nguyễn Gia Tuấn Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
39 Em Nguyễn Gia Vinh Học sinh Lớp 2C1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
40 Em Nguyễn Duy Anh Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
41 Em Nguyễn Ngọc Vi Anh Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
42 Em Nguyễn Minh Châu Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
43 Em Nguyễn Bảo Hà Chi Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
44 Em Nguyễn Quang Hưng Học sinh Lớp 2A6 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
45 Em Chu Quang Thái Huy Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
46 Em Hoàng Gia Huy Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
47 Em Bùi Minh Khang Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
48 Em Vũ Thị Vân Khánh Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
49 Em Nguyễn Vinh Khôi Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
50 Em Khuất Thanh Lâm Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
51 Em Nguyễn Khắc Bảo Nguyên Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
52 Em Nguyễn Minh Tiến Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
53 Em Trần Ngọc Thùy Trang Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
54 Em Cao Xuân Thăng Học sinh Lớp 2A7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
55 Em Lại Bảo Phong Học sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
56 Em Trần Nam Phong Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
57 Em Lê Hồng Phong Học sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
58 Em Trương Mạnh Quân Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
59 Em Hồ Hải Nam Học sinh Lớp 2A3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
60 Em Đỗ Vũ Bảo Nam Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
61 Em Nguyễn Thị Tuệ Linh Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
62 Em Nguyễn Thanh Hà Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
63 Em Trần Minh Hà      Học sinh Lớp 3GNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
64 Em Trương Minh Hải Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
65 Em Lê Trường Giang Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
66 Em Phạm Hoàng Giang Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
67 Em Lê Minh Đăng Học sinh Lớp 2A7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
68 Em Trần Thái An Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
69 Em Nguyễn Duy Anh Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
70 Em Thân Đức Anh Học sinh Lớp 5A4 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
71 Em Nguyễn Hoàng Anh Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
72 Em Nguyễn Minh Anh Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
73 Em Nông Gia Bảo      Học sinh Lớp 2CNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
74 Em Nguyễn Thanh Bình Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
75 Em Nguyễn Lâm Chi Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
76 Em Tào Minh Chí Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
77 Em Nguyễn Trường Giang Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
78 Em Dương Phúc Hải Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
79 Em Phạm Trí Hải Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
80 Em Nguyễn Hoàng Hải Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
81 Em Lê Hoàng Ngọc Hân Học sinh Lớp 2C3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
82 Em Vũ Đức Hiếu Học sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
83 Em Nguyễn Chấn Hưng Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
84 Em Nguyễn Thảo Hương Học sinh Lớp 2CNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
85 Em Trần Huy Học sinh Lớp 2A7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
86 Em Đặng Gia Huy Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
87 Em Phạm Nguyên Khải Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
88 Em Bùi Bảo Khang Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
89 Em Lê Quyền Khánh Học sinh Lớp 2G2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
90 Em Hà Gia Khôi Học sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
91 Em Lê Quý Tuệ Lâm Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
92

Em Vũ Đức Lâm

Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
93 Em Lê Thanh Lâm Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
94 Em Đỗ Nguyễn Diệp Linh Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
95 Em Vũ Khánh Linh Học sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
96 Em Nguyễn Bảo Long Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
97 Em Nguyễn Hải Long Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
98 Em Nguyễn Chi Mai Học sinh Lớp 3G1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
99 Em Trương Hà Minh Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
100 Em Nguyễn Bình Minh Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
101 Em Nguyễn Tuấn Minh Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
102 Em Phạm Hà My Học sinh Lớp 2G4 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
103 Em Vũ Hải Nam Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
104 Em Lý Hiểu Quân Học sinh Lớp 2G3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
105 Em Ngô Hữu Quân Học sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
106 Em Đỗ Hải Sơn Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
107 Em Nguyễn Tiến Sơn Học sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
108 Em Quách Băng Tâm Học sinh Lớp 4A1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
109 Em Phạm Ngọc Thái Học sinh Lớp 4A1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
110 Em Nguyễn Tuấn Thành Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
111 Em Phan Hà Trang Học sinh Lớp 3G4 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
112 Em Nguyễn Thuỳ Trang Học sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
113 Em Phạm Thanh Trúc Học sinh Lớp 2C3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
114 Em Đặng Huy Tùng Học sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
115 Em Nguyễn Đình Thế Vinh Học sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
116 Em Vũ Khánh Vy Học sinh Lớp 3Gnew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
117 Em Nguyễn Vũ Minh Ngọc Học sinh Lớp 9A3 Trường THCS-THPT Newton
118 Em Trịnh Vũ Linh Học sinh Lớp 9A1 Trường THCS-THPT Newton
119 Em Nguyễn Thanh Mai Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
120 Em Nguyễn Thế Quang Học sinh Lớp 9A1 Trường THCS-THPT Newton
121 Em Nguyễn Huyền Linh Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
122 Em Bùi Sơn Tùng Học sinh Lớp 8A0 Trường THCS-THPT Newton
123 Em Đỗ Quỳnh Anh Học sinh Lớp 9A1 Trường THCS-THPT Newton
124 Em Nguyễn Phương Linh Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
125 Em Nguyễn Mai Phương Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
126 Em Tống Mỹ Ngân Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
127 Em Ngô Anh Khuê Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
128 Em Hoàng Nhật Minh Học sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
129 Em Nguyễn Hương Lan Học sinh Lớp 8A1 Trường THCS-THPT Newton
130 Em Phạm Bách Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
131 Em Đặng Công Minh Tuấn Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
132 Em Ngô Văn Quang Minh Học sinh Lớp 6C1 Trường THCS-THPT Newton
133 Em Ngô Đức Phát Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
134 Em Liew Triều Vũ Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
135 Em Nguyễn Lê Nhật Nam Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
136 Em Lê Xuân Khôi Học sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
137 Em Nguyễn Khánh Hân Học sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
138 Em Hoàng Nguyễn An Phương Học sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
139 Em Nguyễn Bùi Đức Dũng Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
140 Em Lê Đại Quang Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
141 Em Nguyễn Văn Việt Dũng Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
142 Em Nguyễn Hoàng Phương Linh Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
143 Em Đoàn Mạnh Đạt Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
144 Em Nguyễn Trọng Khuê Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
145 Em Đỗ Nguyên Sang Học sinh Lớp 6G Trường THCS-THPT Newton
146 Em Lưu Chí Mạnh Học sinh Lớp 7C Trường THCS-THPT Newton
147 Em Vũ Trường Giang Học sinh Lớp 7C Trường THCS-THPT Newton
148 Em Nguyễn Vũ Minh Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
149 Em Nguyễn Khánh Vy Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
150 Em Nguyễn Ngọc Bảo Lâm Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
151 Em Mạc Minh Dũng Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
152 Em Nguyễn Xuân Lâm Học sinh Lớp 8G Trường THCS-THPT Newton
153 Em Phạm Gia Hưng Học sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
154 Em Nguyễn Thu An Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
155 Em Nguyễn Thanh Phong Học sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
156 Em Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Học sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
157 Em Trần Phú Thành Học sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
158 Em Đặng Thái Duy Học sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
159 Em Liew Trung Vũ Học sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
160 Em Trần Quang Minh Học sinh Lớp 8G1 Trường THCS-THPT Newton
161 Em Nguyễn Minh Thư Học sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
162 Em Nguyễn Hồng Anh Học sinh Lớp 8G1 Trường THCS-THPT Newton
163 Em Đào Ngọc Hy Học sinh Lớp 9G1 THCS-THPT Newton
164 Em Nguyễn Nam Huy Học sinh Lớp 9G2 THCS-THPT Newton
165 Em Nguyễn Khánh Thư Học sinh Lớp 3G1 Trường Tiểu học Newton Goldmark

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

CỦA QUẬN NĂM HỌC 2019 – 2020

STT Họ và tên Đơn vị
01 Cô Hà Thị Tuyết GV Trường Tiểu học I-sắc Niu-Tơn
02 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai GV Trường THCS – THPT Newton
03 Thầy Nguyễn Đình Như GV Trường THCS – THPT Newton
04 Cô Phạm Thị Tuyết Nga GV Trường THCS – THPT Newton

 

 

Nguồn: ngs.edu.vn

Cập nhật liên tục các thông tin và chính sách của trường Newton

Với triết lý “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”, Hệ thống trường liên cấp Newton coi những chiến dịch thiện nguyện để giáo dục học sinh tinh thần chia sẻ và góp phần thực hiện công tác xã hội như một phần không thể thiếu trong triết lý giáo dục của nhà trường. Sau chuyến đi, các thầy cô cùng các con học sinh đã thực sự có góc nhìn đa dạng hơn về thế giới quan cũng như thấu hiểu, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn mình và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

Với sứ mệnh cùng chung tay xây dựng nền giáo dục tại Việt Nam, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn luôn coi những chiến dịch thiện nguyện là việc không thể thiếu song hành cùng chương trình giáo dục của nhà trường để việc dạy và học luôn gắn với trách nhiệm xã hội.

Trường Tiểu học Newton Goldmark với sứ mệnh cùng chung tay xây dựng nền giáo dục tại Việt Nam, nhà trường coi những chiến dịch thiện nguyện là việc không thể thiếu song hành cùng chương trình giáo dục của nhà trường. Việc đồng hành cùng những chương trình để cứu giúp những mảnh đời đang còn khó khăn là việc nên và phải làm. Dạy và học gắn với trách nhiệm xã hội là triết lý hoạt động của Hệ thống trường liên cấp Newton nói chung và trường Tiểu học Newton Goldmark nói riêng.

Mỗi hành trình trong đời đều bắt đầu bằng những bước đi nhỏ bé. Bước vào một cấp học mới với nhiều sự mới mẻ, bỡ ngỡ, Trường Tiểu học Newton Goldmark luôn chú trọng việc hợp tác cùng các trường Mầm non để tổ chức các buổi tham quan, làm quen, trải nghiệm cho các con học sinh, chuẩn bị hành trang vững vàng cho các con trước khi bước vào lớp 1.

Đăng ký nhóm - Nhận ưu đãi giảm học phí 2024 - 2025

 • Hệ thống tự động sắp xếp gom nhóm để bạn được giảm học phí. Bạn chỉ cần điền thông tin và gửi, Sau khi nhận được thông tin, Chúng tôi sẽ tiếp nhận và tự sắp xếp bạn vào nhóm phù hợp để được giảm học phí. Sau đó sẽ thông báo lại cho bạn.
 • Bạn sẽ không cần phải tự tìm thêm học sinh mới. Chúng tôi chính là cầu nối để kết nối các học sinh cũ và học sinh mới với nhau.
 • Vùi lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và bấm “Đăng Ký” để hoàn thành.
Học sinh mới Giảm 10% + tặng thêm 500K
Học sinh cũ Giảm 10%
 • Địa điểm học*

 • Tên học sinh*

 • Ngày sinh*

 • Là học sinh*

  Là học sinh chưa đăng ký nhóm nào, chưa đặt cọc, không thuộc mầm non liên kết.

  Là học sinh đang học ở Newton, Hoặc học sinh mới đã đặt cọc.

 • Nhóm bạn đã có*

 • Ưu đãi

 • Tên phụ huynh*

 • Điện thoại / Zalo*

 • Email*

https://zalo.me/g/weffed838 Liên hệ 0971661988