Nhóm Facebook Phụ Huynh Newton Nhóm Zalo Phụ Huynh Newton

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 2023-2024

Nhóm Zalo Phụ huynh Newton 03: https://zalo.me/g/eacish207

1. Cấp tiểu học

CÁC KHOẢN PHÍHệĐƠN VỊ
Bán Quốc tếCambridge (Anh)Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 133.500.00036.500.00039.500.000VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 1,2Học kỳ 233.500.00036.500.00039.500.000VNĐ/ Học kỳ
Cả năm67.000.00073.000.00079.000.000VNĐ/ Năm
Học kỳ 134.500.00039.500.00042.500.000VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 3, 4, 5Học kỳ 234.500.00039.500.00042.500.000VNĐ/ Học kỳ
Cả năm69.000.00079.000.00085.000.000VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra500.0001.000.0001.000.000VNĐ/ Lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học)12.000.00012.000.00012.000.000VNĐ/ Năm
Quỹ hỗ trợ phát triển trường10.000.00010.000.00010.000.000VNĐ/ Năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm)2.500.0002.500.0002.500.000VNĐ/ Năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm)2.000.0003.000.0004.000.000VNĐ/ Năm
Ăn sáng400.000400.000400.000VNĐ/ Tháng
Ăn trưa và chiều1.300.0001.300.0001.300.000VNĐ/ Tháng
Bán trú400.000400.000400.000VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều)1.000.0001.000.0001.000.000VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều)1.300.0001.300.0001.300.000VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều)1.800.0001.800.0001.800.000VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều2.000.0002.000.0002.000.000VNĐ/ Tháng
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phíMức thuĐơn vị
Khám sức khỏe đầu năm50.000VNĐ/ Năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường)50.000VNĐ/ Năm
Lịch, sổ tay PHHS, giấy thi và photo tài liệu380.000VNĐ/ Năm
Thăm quan dã ngoại (4 lần/ năm)1.000.000VNĐ/ Năm
Hoạt động ngoại khóa (Trung thu, Halloween, Noel,…)150.000VNĐ/ Năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,…)300.000VNĐ/ Năm
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm: 12 hoặc 15 tháng tùy cấp học)770.000VNĐ/ Năm
Tổng tiền dự kiến2.700.000VNĐ/ Năm
Cấp tiểu học

2. Cấp Trung học cơ sở

CÁC KHOẢN PHÍHệĐƠN VỊ
Bán Quốc tếCambridge (Anh)Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 134.500.00043.500.00059.500.000VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 6,7,8Học kỳ 234.500.00043.500.00059.500.000VNĐ/ Học kỳ
Cả năm69.000.00087.000.000119.000.000VNĐ/ Năm
Học kỳ 136.500.00047.500.00063.500.000VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 9Học kỳ 236.500.00047.500.00063.500.000VNĐ/ Học kỳ
Cả năm73.000.00095.000.000127.000.000VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra500.0001.000.0001.000.000VNĐ/lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học)12.000.00012.000.00012.000.000VNĐ/năm
Quỹ hỗ trợ phát triển trường10.000.00010.000.00012.000.000VNĐ/năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm)2.500.0002.500.0002.500.000VNĐ/năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm)2.000.0003.500.0003.500.000VNĐ/năm
Ăn trưa và chiều1.500.0001.500.0001.500.000VNĐ/tháng
Bán trú400.000400.000400.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều)1.000.0001.000.0001.000.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều)1.300.0001.300.0001.300.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều)1.800.0001.800.0001.800.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều)2.000.0002.000.0002.000.000VNĐ/tháng
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phíMức thuĐơn vị
Khám sức khoẻ đầu năm, quỹ đoàn đội, lịch Tết, sổ tay phụ huynh180.000VNĐ/năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường)50.000VNĐ/cấp
Giấy thi và photo tài liệu300.000VNĐ/năm
Hoạt động trải nghiệm/ Tham quan dã ngoại (tạm thu 4 lần/năm )1.000.000VNĐ/năm
Hoạt động ngoại khoá (Trung thu, Halloween, Noel, 26/03)200.000VNĐ/năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,…)300.000VNĐ/năm
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm)770.000VNĐ/lần
Tổng tiền dự kiến2.800.000VNĐ/năm

3. Cấp trung học phổ thông

CÁC KHOẢN PHÍHệĐƠN VỊ
Chất lượng caoBán Quốc tếSong ngữ
(Mỹ)/Cambridge
(Anh)
Học kỳ 120.500.00036.500.00063.500.000VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 10Học kỳ 220.500.00036.500.00063.500.000VNĐ/ Học kỳ
Cả năm41.000.00073.000.000127.000.000VNĐ/ Năm
Học kỳ 122.500.00036.500.00068.500.000VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 11,12Học kỳ 222.500.00036.500.00068.500.000VNĐ/ Học kỳ
Cả năm45.000.00073.000.000137.000.000VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra500.000500.0001.000.000VNĐ/lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học)12.000.00012.000.00012.000.000VNĐ/lần
Quỹ hỗ trợ phát triển trường10.000.00010.000.00012.000.000VNĐ/năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm)2.500.0002.500.0002.500.000VNĐ/năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm)2.000.0002.000.0003.500.000VNĐ/năm
Ăn trưa và chiều1.500.0001.500.0001.500.000VNĐ/tháng
Bán trú400.000400.000400.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều)1.000.0001.000.0001.000.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều)1.300.0001.300.0001.300.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều)1.800.0001.800.0001.800.000VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều)2.000.0002.000.0002.000.000VNĐ/tháng
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phíMức thuĐơn vị
Khám sức khỏe đầu năm, quỹ đoàn đội, lịch Tết, sổ tay180.000VNĐ/năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường)50.000VNĐ/cấp
Giấy thi và photo tài liệu300.000VNĐ/năm
Hoạt động trải nghiệm/ Tham quan dã ngoại (tạm thu 4 lần/năm )1.000.000VNĐ/năm
Hoạt động ngoại khoá (Trung thu, Halloween, Noel, 26/03)200.000VNĐ/năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,…)300.000VNĐ/năm
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm)770.000VNĐ/lần
Tổng tiền dự kiến2.800.000VNĐ/năm

4. Lưu ý

 • Học phí: Hàng năm học phí có thể tăng nhưng không tăng quá 5% so với năm liền kề
 • Tiền ăn và xe: Đóng 2 lần/ năm trước mỗi học kỳ (có thể điều chỉnh vật giá 3 tháng/ lần)
 • Phí phỏng vấn/ kiểm tra: Chỉ áp dụng cho học sinh phỏng vấn/ kiểm tra lần đầu vào trường, phí này không hoàn lại (riêng với học sinh không đạt thì được trả lại 50% phí)
 • Quỹ hỗ trợ phát triển trường (Đóng hàng năm):

+ Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp mà học sinh không theo học tại trường;

+ Khoản này bao gồm tiền đóng góp xây dựng trường, mua sắm thêm trang thiết bị để dạy và học, bảo trì cơ sở vật chất, bảo trì hệ thống thông tin học sinh, hệ thống camera quan sát, thí nghiệm,…

 • Phí đặt chỗ: Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp mà học sinh không theo học tại trường.
 • Máy tính bảng: Loại có kích thước 10′-11′; bảo quản ở tủ sạc điện của lớp (nếu đăng ký gửi).
 • Đồng phục, sách vở, phụ phí: Các khoản phí này tạm thu đầu năm học, cuối năm học Nhà trường sẽ quyết toán theo số lượng học sinh lấy thực tế.
 • Ưu đãi đóng sớm: Phụ huynh đóng tất cả các khoản đóng góp của năm học trước ngày 15 tháng 06 năm 2023 được giảm 5% học phí.
 • Bị tính lãi: Các loại phí đóng chậm thời hạn thì đều bị tính lãi 1%/ tháng cho khoản đóng chậm đó.
Thông tin toàn bộ chính sách ưu đãi và học phí của trường Newton

Hoạt động Nghệ thuật Tết tại trường Tiểu học I-Sắc Niu-tơn là một phần không thể thiếu của chuỗi sự kiện Chào Xuân. Các em học sinh không chỉ được tận hưởng không khí sôi động mà còn tham gia vào các hoạt động sáng tạo và mang tính văn hóa cao như Viết thư pháp, In tranh Đông Hồ, Trang trí phong bao lì xì… Thông qua hoạt động, Ban Giám Hiệu nhà trường mong muốn tạo bầu không khí đón Tết vui vẻ, ấm áp, đồng thời giáo dục, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và tạo ra sân chơi lành mạnh, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh!

Luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu cả về số lượng và chất lượng thí sinh, học sinh Newton luôn giữ vững phong độ và thể hiện xuất sắc xuyên suốt trong các vòng thi. Hãy cùng chúc mừng cho các con học sinh trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn đã đạt thành tích tốt tại vòng thi cấp Trường và mong rằng các con sẽ cố gắng, chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi sắp tới nhé!

Bằng cách kết hợp học các kiến tiếng Anh với chủ đề Giáng Sinh, học sinh I-sắc Niu-tơn không chỉ được tăng cường vốn từ vựng mà còn giúp các con có cơ hội hiểu rõ hơn về nền văn hóa và ý nghĩa của ngày lễ. Dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên nước ngoài và đội ngũ giáo viên Tiếng Anh của Nhà trường, NGS-ers được khích lệ để thể hiện bản thân qua việc trình diễn các bài hát, những đoạn kịch ngắn hay chia sẻ tình cảm dành cho ông già Noel. Điều này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, tự tin và sự tập trung cho các con trong hành trình sau này. Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn luôn tích cực trong việc tạo ra môi trường học tập đa dạng, thú vị và mang tính ứng dụng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện và tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Hướng dương rất nổi tiếng với tên gọi “hoa mặt trời” vì khi nở rộ hoa có hình tròn, cánh hoa vàng tươi như những tia nắng ấm áp và luôn luôn hướng về phía mặt trời. Chúng ta thì thường biết tới hoa hướng dương với ý nghĩa niềm tin, hy vọng và lý tưởng vươn tới ánh sáng, điều tốt đẹp. Ở Newton, hoa hướng dương không chỉ có vậy, hoa hướng dương còn là hình ảnh của những việc tốt, của sự chia sẻ yêu thương và lan tỏa yêu thương. Mỗi học sinh làm được một việc tốt sẽ được nhận một bông hoa – việc tốt ở đây đơn giản chỉ là con đã có ý thức bảo vệ bạn bè, lớp học, môi trường hay chỉ là tối nay con đã giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, con đã ăn thật nhanh, làm hết bài tập mà không cần ba mẹ phải nhắc nhở. Hay con đã giúp những người khó khăn hơn mình, con đã chia sẻ chiếc bánh mà con rất thích ăn khi bạn đói, con đã kiên nhẫn hơn, con không nóng giận như trước nữa, con biết nói lời “cảm ơn – xin lỗi” ba mẹ ạ!

Đăng ký nhóm - Nhận ưu đãi giảm học phí 2024 - 2025

 • Hệ thống tự động sắp xếp gom nhóm để bạn được giảm học phí. Bạn chỉ cần điền thông tin và gửi, Sau khi nhận được thông tin, Chúng tôi sẽ tiếp nhận và tự sắp xếp bạn vào nhóm phù hợp để được giảm học phí. Sau đó sẽ thông báo lại cho bạn.
 • Bạn sẽ không cần phải tự tìm thêm học sinh mới. Chúng tôi chính là cầu nối để kết nối các học sinh cũ và học sinh mới với nhau.
 • Vùi lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và bấm “Đăng Ký” để hoàn thành.
Học sinh mới Giảm 10% + tặng thêm 500K
Học sinh cũ Giảm 10%
 • Địa điểm học*

 • Tên học sinh*

 • Ngày sinh*

 • Là học sinh*

  Là học sinh chưa đăng ký nhóm nào, chưa đặt cọc, không thuộc mầm non liên kết.

  Là học sinh đang học ở Newton, Hoặc học sinh mới đã đặt cọc.

 • Nhóm bạn đã có*

 • Ưu đãi

 • Tên phụ huynh*

 • Điện thoại / Zalo*

 • Email*

https://zalo.me/g/weffed838 Liên hệ 0971661988