Nhóm Facebook Phụ Huynh Newton Nhóm Zalo Phụ Huynh Newton

17 CẤU TRÚC ĂN ĐIỂM SPEAKING MÀ AI CŨNG DÙNG ĐƯỢC !!!

Nhóm Zalo Phụ huynh Newton 03: https://zalo.me/g/eacish207

Phụ huynh vui lòng liên hệ Zalo: 0971661988 để nhận đầy đủ thông tin tư vấn tuyển sinh về trường Newton tại đây

Việc vận dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng là yếu tố cốt yếu để các thí sinh chinh phục số điểm cao hơn trong phần thi nói. Để đáp ứng được yêu cầu này, điều đầu tiên là bạn cần có một nền tảng ngữ pháp tốt, đặc biệt là các cấu trúc để ứng dụng vào bài thi nói của mình. Hãy cùng tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp nền tảng các thí sinh cần nắm vững để đạt điểm cao.

Các cấu trúc ngữ pháp cần nắm vững để đạt điểm cao

1. Mệnh đề quan hệ

Đây là một cấu trúc ăn điểm trong IELTS Speaking được sử dụng khá phổ biến. Ý nghĩa của mệnh đề quan hệ là bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó, giúp người đọc và người nghe có thêm thông tin về chủ đề để đạt hiệu quả giao tiếp. Ví dụ: Would you give me the book that is on the yellow table? Trong ví dụ này, người nghe sẽ hiểu rằng cuốn sách mà mình cần lấy đang nằm trên chiếc bàn màu vàng.

Bên dưới là 1 số đại từ quan hệ quen thuộc và cách rút gọn, còn để tổng hợp đầy đủ và ứng dụng vào Writing linh động hơn thì bạn có thể nhắn mình kèm 1-1 cho nhé.

Mệnh đề với “that”

Quy tắc sử dụng: That được sử dụng để thay thế cho người hoặc vật, cụm cả người và vật, các đại từ bất định chỉ vật. Chú ý:

• Theo sau “that” thường là mệnh đề

• That không đứng sau giới từ

• Không sử dụng that trong mệnh đề quan hệ không xác định

Ví dụ:

• PUBG is the game that she loves the most.

• The man and the cat that came to my house yesterday live in the behind house.

• You are everything that I love.

Mệnh đề với Who, what, where, when, whom

Quy tắc sử dụng: Mỗi đai từ trên đều có một cách sử dụng khác nhau

• Who: Thay thế cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ

• What: Từ này có chức năng như một danh từ + đại từ với nghĩa là “điều mà”.

• Whom: Thay thế cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ

• Where: Thay thế cho từ chỉ địa điểm, thay cho there

• When: Thay thế cho từ, cụm từ chỉ thời điểm, thường thay cho từ then

Mệnh đề rút gọn với V-ing

Quy tắc sử dụng: Dùng cho các mệnh đề chủ động. Lược bỏ đại từ quan hệ và động từ tobe, thêm ing vào động từ chính. Ví dụ: The girl who is eating noodles is Lisa => The girl eating noodles is Lisa

2. Mẫu câu so sánh

Có không ít các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh. Nếu biết vận dụng linh hoạt các mẫu câu này, bài nói của bạn sẽ trở nên đầy đủ ý nghĩa và sinh động hơn.

=> Nếu chưa biết cách vận dụng, bạn có thể tìm hiểu lộ trình 1 kèm 1 của mình nhé, hoặc tham khảo thêm tại : https://www.facebook.com/groups/Globe.Citizens

Prefer A (Noun/V-ing) to/ rather than B (Noun/V-ing)

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc này dùng để diễn đạt ý thích một cái gì đó hoặc thể hiện ý thích cái A hơn cái B.

Ví dụ:

• I prefer English to Math.

• I prefer playing tennis to playing football.

I tend to like A (Noun/V-ing)

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc S + tend to + V inf được sử dụng dễ diễn tả xu hướng cư xử hoặc khả năng cư xử của chúng ta trong những trường hợp cụ thể.

Ví dụ: I tend to like eating ice – cream when it’s cold.

I think A is a better choice for me

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc so sánh hơn giúp để chỉ cái A tốt hơn/hay hơn/phù hợp hơn cái B.

Adj/adv một âm tiết + er + than

More + adj/adv nhiều âm tiết + than

Ví dụ:

• I think Socola is a better choice for me.

• His jacket is more expensive than mine.

I’m more into Noun/V-ing

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc “be more into” dùng để chỉ việc bạn thích cái A hơn cái B

Ví dụ: I am more into reading books than watching game shows.

3. Cấu trúc ăn điểm trong IELTS Speaking với câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để giải thích một sự việc có thể xảy ra nếu điều kiện sau “if” xảy ra. Ngoài ba loại câu điều kiện cơ bản, bạn cũng có thể nâng cao khả năng sử dụng cấu trúc tiếng Anh với các câu điều kiện bên dưới

Unless

Quy tắc sử dụng: Unless mang nghĩa phủ định, có nghĩa là trừ phi và tương đương với if not.

Ví dụ: Please don’t wake me up unless my father comes home unexpectedly.

If only/Wish

Quy tắc sử dụng: If only = I wish có nghĩa là ước.

S + wish + that + clause If only + that + S + V

Ví dụ:

• I wish I could sleep all day because it’s raining heavily.

• If only you attended the party last night.

As long as/ so long as/ providing that/ provided that

Quy tắc sử dụng: Các từ liệt kê phía trên dùng để chỉ điều kiện để việc ở mệnh đề chính xảy ra

Ví dụ:

• You can buy this book as long as you have good result on the exam

• Provided that the flight doesn’t delay, I will be at the meeting at 8:30 am.

4. Cấu trúc song song

Trong tiếng Anh, cấu trúc song song là loại câu có chứa hai hoặc nhiều mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp tương tự nhau. Chúng được nối với nhau bởi các liên từ kết hợp (and, but, yet, so, or) hoặc liên từ tương hỗ (not only…but also…, both…and…, neither…nor…). Các cấu trúc ăn điểm trong IELTS Speaking này sẽ giúp bài nói của bạn trôi chảy, không bị lặp từ, dễ hiểu và chuyên nghiệp hơn.

Both… and

Quy tắc sử dụng: Các từ liệt kê phía trên dùng để chỉ điều kiện để việc ở mệnh đề chính xảy ra

Ví dụ:

• Both I and Peter walk to school

• My uncle has both one boy and one girl.

Either…or

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc này được sử dụng với nghĩa “hoặc…hoặc”, tức là khẳng định một trong số hai vấn đề được nói tới có thể xảy ra.

Either + danh từ + or + danh từ số ít + động từ số ít

Either + danh từ + or + danh từ số nhiều + động từ số nhiều

Ví dụ:

• Either you or I do this job.

• Either Lisa or Anna eats the vegetables.

Neither…nor

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc này được sử dụng với nghĩa phủ định “không…cũng không”

Neither + danh từ + nor + danh từ số ít + động từ số ít

Neither + danh từ + nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều

Ví dụ:

• Lan hates neither carrot nor cabbage

• Neither the man standing at the corner nor the man sitting on the chair is my boyfriend.

Not only… but also

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc này được sử dụng với nghĩa phủ định “không những…mà còn” – dùng để nối từ, cụm từ có cùng vị trí, tính chất, mang ý nghĩa nhấn mạnh

S + V + not only + N/adj/adv + but also + N/adj/adv

S + not only + V + but also + V

Ví dụ:

• Tesla speaking not only English but also Japanese.

• He can not only sing well but also play guitar perfectly.

5. Cấu trúc câu cảm thán

Cũng giống như ngữ điệu trong giọng nói, câu cảm thán có tác dụng nhấn mạnh cảm giác, giúp người nói dễ dàng hơn trong việc bày tỏ thái độ của mình trước sự vật, sự việc. Câu cảm thán cũng là một cấu trúc ăn điểm trong IELTS Speaking. Trong tiếng Anh, có một số câu cảm thán phổ biến như:

Có 1 lưu ý là cảm thán KHÔNG NÊN DÙNG trong IELTS WRITING. Nếu bạn phạm phải sai lầm này, thì để điều chỉnh có thể lên kế hoạch học tập và chấm sửa 1-1 cùng mình nhé.

Cảm thán với What

Quy tắc sử dụng: Câu cảm thán với What được phân thành ba loại sau đây:

Loại 1: Danh từ số ít : What + a/an + adj + danh từ

Ví dụ: What a gorgeous lady!

Loại 2: Danh từ số nhiều : What + adj + danh từ + be

Ví dụ: What colorful flowers are!

Loại 3: Danh từ không đếm được : What + adj + danh từ

Ví dụ: What shocking news!

Cảm thán với How

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc này được sử dụng để biểu đạt những cảm xúc mạnh mẽ như ngạc nhiên, thán phục, ghê tởm

Cấu trúc: How + adj/adv + S + Be/V

Ví dụ:

• How terrible your dish is!

• How lovely your child is!

Cảm thán dùng So, Such, Too

Quy tắc sử dụng: Cấu trúc này thường xuất hiện trong những đoạn hội thoại, với ý nghĩa thể hiện rõ ràng thái độ của người nói với sự việc/ sự vật.

So: S + V + so + adj/adv

Such: S + V + such + (a/an) + adj/adv

Ví dụ:

• Because she dances so attractively, I can not take my eyes off her.

• That was such an awful weekend since I had 3 tasks to do.

Còn 1 vài lưu ý khi dùng các cấu trúc này, nếu bạn quan tâm thì cứ nhắn mình chia sẻ nhé.

Nguồn: Sưu tầm.

Phụ huynh vui lòng liên hệ Zalo: 0971661988 để nhận đầy đủ thông tin tư vấn tuyển sinh về trường Newton tại đây

Tổng hợp và Chia sẻ miễn phí Tài liệu học tập tiếng anh, Tiếng việt, từ căn bản đến nâng cao. Tài liệu ôn thi cấp 1, cấp 2, cấp 3, tiếng anh mầm non...

Bài viết mới nhất

Lựa chọn môi trường học đúng và phù hợp ngay từ những năm đầu đời sẽ giúp trẻ có được sự khởi đầu vững chắc trên con đường học vấn và là sự chuẩn bị tốt nhất cho thành công sau này của trẻ. Với phương pháp dạy học tiên tiến, rèn luyện tư duy độc lập sáng tạo để học sinh được phát huy hết khả năng, Hệ thống trường liên cấp Newton xứng đáng là lựa chọn tin cậy để các phụ huynh có thể yên tâm gửi gắm những tài năng vàng.

Luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu cả về số lượng và chất lượng thí sinh, học sinh Newton luôn giữ vững phong độ và thể hiện xuất sắc xuyên suốt trong các vòng thi. Hãy cùng chúc mừng cho các con học sinh trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn đã đạt thành tích tốt tại vòng thi cấp Trường và mong rằng các con sẽ cố gắng, chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi sắp tới nhé!

Mỗi năm, Nhà trường đều khuyến khích và ủng hộ học sinh đăng ký dự thi. Trong năm học 2023-2024, hàng trăm học sinh trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn đã tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt và mang về 485 giải thưởng tại cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt - vòng cấp Trường, cụ thể tại danh sách dưới đây:

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Newton Goldmark luôn nỗ lực làm tốt nhất những gì có thể làm được mang đến môi trường học tập năng động, hiện đại, phát triển nhất cho các con học sinh. Và minh chứng cho sự nỗ lực đó là thật nhiều những niềm vui, thật nhiều những thành tích và thật nhiều sự tự hào. Chúc thầy và trò Newton Goldmark sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong học kỳ II sắp tới.

Đăng ký nhóm - Nhận ưu đãi giảm học phí 2024 - 2025

 • Hệ thống tự động sắp xếp gom nhóm để bạn được giảm học phí. Bạn chỉ cần điền thông tin và gửi, Sau khi nhận được thông tin, Chúng tôi sẽ tiếp nhận và tự sắp xếp bạn vào nhóm phù hợp để được giảm học phí. Sau đó sẽ thông báo lại cho bạn.
 • Bạn sẽ không cần phải tự tìm thêm học sinh mới. Chúng tôi chính là cầu nối để kết nối các học sinh cũ và học sinh mới với nhau.
 • Vùi lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và bấm “Đăng Ký” để hoàn thành.
Học sinh mới Giảm 10% + tặng thêm 500K
Học sinh cũ Giảm 10%
 • Địa điểm học*

 • Tên học sinh*

 • Ngày sinh*

 • Là học sinh*

  - Là học sinh chưa đăng ký nhóm nào,
  - Và chưa đặt cọc,
  - Và không thuộc mầm non liên kết.
  - Và không là con cháu giáo viên giới thiệu.

  - Là học sinh đang học ở Newton,
  - Hoặc học sinh đã đặt cọc.
  - Hoặc học sinh mầm non liên kết
  - Hoặc con cháu giáo viên giới thiệu.

 • Nhóm bạn đã có*

 • Ưu đãi

 • Tên phụ huynh*

 • Điện thoại / Zalo*

 • Email*

https://zalo.me/g/weffed838 Liên hệ 0971661988