Nhóm Facebook Phụ Huynh Newton Nhóm Zalo Phụ Huynh Newton

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – NĂM HỌC 2021-2022

Nhóm Zalo Phụ huynh Newton 03: https://zalo.me/g/eacish207

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI
TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2021-2022

Kính gửi quý phụ huynh,

Hệ thống Trường Liên cấp Newton kính gửi quý phụ huynh danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Quy phụ huynh vui lòng đưa con có mặt tại địa điểm thi trước thời gian bắt đầu tối thiểu 15 phút.

Môn thi: Toán & Tiếng Anh.

Địa điểm: Học sinh thi trực tiếp tại Trường Liên cấp Newton (KĐT Goldmark City– 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Thời gian thi: Thứ Bảy, ngày 20/03/2021, cụ thể:

– 07h30: Thí sinh tập trung tại sân trường

– 08h00: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán

– 09h00: Thí sinh nộp bài thi môn Toán

– 09h20: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh

– 10h20: Thí sinh nộp bài thi môn Tiếng Anh

SƠ ĐỒ PHÒNG THI

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC PHÒNG THI

Phòng thi số 13

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10001 BẠCH KHOA AN 18/06/2006
2 TS10002 HOÀNG CHÂU AN 04/01/2006
3 TS10003 TRẦN KHÁNH AN 25/12/2006
4 TS10004 BÙI QUANG ANH 23/06/2006
5 TS10005 ĐÀO DUY ANH 05/03/2006
6 TS10006 ĐINH DIỆU ANH 08/03/2006
7 TS10007 ĐINH VIỆT ANH 01/12/2006
8 TS10008 LÊ HỒNG TUỆ ANH 05/09/2006
9 TS10009 MAI NGUYỄN BẢO ANH 15/11/2006
10 TS10010 NGUYỄN BẢO ANH 18/01/2006
11 TS10011 NGUYỄN CHÂU ANH 23/10/2006
12 TS10012 NGUYỄN CHÂU ANH 10/23/2006
13 TS10013 NGUYỄN ĐÌNH ANH 06/02/2006
14 TS10014 NGUYỄN ĐỨC ANH 03/08/2006
15 TS10015 NGUYỄN HỒNG ANH 08/10/2006
16 TS10016 NGUYỄN HUYỀN ANH 23/12/2006
17 TS10017 NGUYỄN LÊ DUY ANH 22/11/2006
18 TS10018 NGUYỄN LÊ TÂM ANH 02/04/2006
19 TS10019 NGUYỄN LÊ VIỆT ANH 22/11/2006
20 TS10020 NGUYỄN PHẠM MINH ANH 15/06/2006
21 TS10021 NGUYỄN QUỲNH ANH 24/11/2006
22 TS10022 NGUYỄN SƠN HẢI ANH 13/08/2006
23 TS10023 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 16/11/2006
24 TS10024 PHẠM MINH ANH 01/02/2005
25 TS10025 PHẠM NGỌC ANH 26/09/2006
26 TS10026 PHẠM VÂN ANH 01/08/2006
27 TS10027 PHAN MINH ANH 08/04/2006
28 TS10028 TẠ ĐỨC ANH 10/05/2006

 

Phòng thi số 14

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10029 TÔ MAI ANH 10/09/2006
2 TS10030 TRẦN HÀ ANH 07/07/2006
3 TS10031 TRẦN THỤC HÀ ANH 07/04/2006
4 TS10032 PHAN NGỌC ÁNH 13/07/2006
5 TS10033 VŨ NHẬT ÁNH 03/08/2006
6 TS10034 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 24/09/2006
7 TS10035 NGUYỄN QUANG BÁCH 04/07/2006
8 TS10036 TRẦN GIA BÁCH 08/10/2006
9 TS10037 TÔ GIA BẢO 23/05/2006
10 TS10038 NGUYỄN HƯƠNG CẦM 24/01/2006
11 TS10039 NGUYỄN KIM BẢO CHÂU 17/05/2006
12 TS10040 NGUYỄN LÊ MINH CHÂU 29/08/2006
13 TS10041 NGUYỄN MINH CHÂU 20/04/2006
14 TS10042 ĐÀO LINH CHI 15/05/2006
15 TS10043 LÊ MAI CHI 14/07/2006
16 TS10044 NGUYỄN QUỲNH CHI 22/06/2006
17 TS10045 PHÙNG NGỌC LINH CHI 08/06/2006
18 TS10046 TRẦN KHÁNH CHI 09/07/2006
19 TS10047 TRẦN KHÁNH CHI 08/09/2006
20 TS10048 CHU HOÀNG CHƯƠNG 13/08/2006
21 TS10049 PHẠM THÀNH CÔNG 27/10/2006
22 TS10050 LÊ ĐỨC DŨNG 19/12/2006
23 TS10051 TRẦN VĂN DŨNG 09/10/2006
24 TS10052 TRẦN VĂN DŨNG 18/11/2006
25 TS10053 ĐẶNG THÁI DUY 19/02/2006
26 TS10054 LÊ THÁI DUY 07/12/2006
27 TS10055 NGUYỄN PHONG DUY 27/06/2006
28 TS10056 PHAN SỸ DUY 28/03/2006

 

Phòng thi số 15

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10057 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 15/11/2006
2 TS10058 VŨ BẠCH DƯƠNG 20/03/2006
3 TS10059 PHẠM VĂN ĐẠI 30/10/2006
4 TS10060 TRẦN LINH ĐAN 25/08/2006
5 TS10061 LÊ TIẾN ĐẠT 02/02/2006
6 TS10062 LÊ HẢI ĐĂNG 10/09/2006
7 TS10063 DƯƠNG MINH ĐỨC 07/10/2006
8 TS10064 ĐINH MINH ĐỨC 06/11/2006
9 TS10065 NGUYỄN MINH ĐỨC 23/03/2006
10 TS10066 NGUYỄN MINH ĐỨC 27/10/2006
11 TS10067 PHẠM VIỆT ĐỨC 01/05/2006
12 TS10068 UÔNG MINH ĐỨC 18/04/2006
13 TS10069 NOH GABEEN 09/09/2005
14 TS10070 LÊ HOÀNG LAM GIANG 08/11/2006
15 TS10071 LÊ HƯƠNG GIANG 18/01/2006
16 TS10072 ĐINH NGỌC KHÁNH 05/08/2006
17 TS10073 NGUYỄN MINH 20/04/2006
18 TS10074 NGUYỄN NGỌC HẢI 14/02/2006
19 TS10075 PHẠM NGỌC 04/10/2006
20 TS10076 PHẠM VIỆT 03/01/2006
21 TS10077 VŨ NGÂN 23/07/2006
22 TS10078 LẠI BẢO HÂN 18/01/2004
23 TS10079 TRẦN GIA HÂN 01/09/2006
24 TS10080 BÙI ĐÌNH MINH HIẾU 31/12/2006
25 TS10081 ĐẶNG MẠNH HIẾU 09/10/2006
26 TS10082 LÊ DIÊN HIẾU 25/03/2006
27 TS10083 LÊ MINH HIẾU 10/04/2006
28 TS10084 PHẠM TRUNG HIẾU 09/13/2006

 

Phòng thi số 16

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10085 PHẠM VIỆT HOÀNG 09/07/2006
2 TS10086 ĐẶNG ĐỨC HUY 15/05/2006
3 TS10087 ĐỖ GIA HUY 29/11/2006
4 TS10088 HỒ ĐỨC NHẬT HUY 14/07/2006
5 TS10090 PHAN NGỌC HUYỀN 12/05/2006
6 TS10091 NGUYỄN ĐÌNH BẢO HƯNG 14/10/2006
7 TS10092 NGUYỄN MẠNH HƯNG 15/07/2006
8 TS10093 NGUYỄN PHÚC HƯNG 22/06/2006
9 TS10094 NGUYỄN TRỌNG HƯNG 18/06/2006
10 TS10095 PHẠM GIA HƯNG 29/01/2006
11 TS10096 HỒ QUỲNH HƯƠNG 07/08/2006
12 TS10097 TRẦN THIỆN KHẢI 29/03/2006
13 TS10098 TRƯƠNG QUANG KHẢI 07/06/2006
14 TS10099 VŨ THẾ AN KHANG 08/09/2006
15 TS10100 BÙI ĐAN KHANH 26/09/2006
16 TS10101 PHẠM PHƯƠNG KHANH 14/05/2006
17 TS10102 ĐỖ GIA KHÁNH 27/10/2006
18 TS10103 LÊ NAM KHÁNH 25/02/2006
19 TS10104 NGUYỄN ĐÀM KHÁNH 28/11/2006
20 TS10105 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 03/07/2006
21 TS10106 NGUYỄN NAM KHÁNH 13/11/2006
22 TS10107 TRƯƠNG GIA KHÁNH 16/11/2006
23 TS10108 VŨ PHƯƠNG BẢO KHÁNH 08/09/2006
24 TS10109 HOA ĐĂNG KHOA 01/02/2006
25 TS10110 NGUYỄN NỮ NHƯ KHUÊ 07/06/2006
26 TS10111 BÙI TRUNG KIÊN 19/12/2006
27 TS10112 TRẦN TÙNG KIÊN 01/05/2006

 

Phòng thi số 17

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10113 LÊ GIA KIỆT 08/06/2006
2 TS10114 NGUYỄN LÊ THIÊN KIM 13/11/2006
3 TS10115 NGUYỄN ĐÀO THIÊN LAM 10/08/2006
4 TS10116 NGUYỄN HƯƠNG LAN 17/09/2006
5 TS10117 NGUYỄN XUÂN LÂM 29/01/2006
6 TS10118 TRƯƠNG GIA PHÚC LÂM 12/05/2006
7 TS10119 BÙI NGỌC LINH 18/01/2006
8 TS10120 CHU BẰNG LINH 08/04/2006
9 TS10121 ĐÀO PHƯƠNG LINH 27/10/2006
10 TS10122 ĐẶNG GIA LINH 29/11/2006
11 TS10123 ĐINH NGỌC LINH 27/08/2006
12 TS10124 ĐOÀN KHÁNH LINH 27/06/2006
13 TS10125 LĂNG NGỌC LINH 11/12/2006
14 TS10126 LÊ KHÁNH LINH 04/06/2006
15 TS10127 LÊ NGỌC LINH 13/05/2006
16 TS10128 LÊ NGỌC LINH 05/13/2006
17 TS10129 NGUYỄN HẢI LINH 12/11/2006
18 TS10130 NGUYỄN HƯƠNG GIA LINH 13/11/2006
19 TS10131 NGUYỄN KHÁNH LINH 18/12/2006
20 TS10132 NGUYỄN KHÁNH LINH 19/12/2006
21 TS10133 NGUYỄN LÊ UYÊN LINH 28/11/2006
22 TS10134 NGUYỄN PHẠM MAI LINH 01/05/2006
23 TS10135 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11/30/2006
24 TS10136 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 05/11/2006
25 TS10137 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 08/11/2006
26 TS10138 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 02/11/2006
27 TS10139 NÔNG VĂN LINH 30/07/2006
28 TS10140 TRẦN KHÁNH LINH 22/10/2006

 

Phòng thi số 18

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10141 TRẦN LÊ BẢO LINH 08/09/2006
2 TS10142 TRẦN MAI PHƯƠNG LINH 28/07/2006
3 TS10143 VŨ HƯƠNG LINH 24/12/2006
4 TS10144 VŨ MAI LINH 08/04/2006
5 TS10145 NGUYỄN QUỲNH MAI 23/11/2006
6 TS10146 BÙI QUANG MINH 04/07/2006
7 TS10147 BÙI QUANG MINH 06/10/2005
8 TS10149 ĐÀO QUANG MINH 27/05/2006
9 TS10150 ĐỖ QUỐC MINH 08/01/2006
10 TS10151 ĐỖ TRỌNG MINH 03/10/2006
11 TS10152 HOÀNG NHẬT MINH 15/07/2006
12 TS10153 LẠI TRƯỜNG MINH 04/06/2006
13 TS10154 LÊ QUANG MINH 29/07/2006
14 TS10155 LƯU TÚ MINH 10/04/2006
15 TS10156 NGÔ QUANG MINH 30/12/2006
16 TS10157 NGUYỄN BÁ BÌNH MINH 04/04/2006
17 TS10158 NGUYỄN LÝ QUANG MINH 20/12/2006
18 TS10159 NGUYỄN NHẬT MINH 29/08/2006
19 TS10160 NGUYỄN NHẬT MINH 13/12/2006
20 TS10161 NGUYỄN THU MINH 09/11/2006
21 TS10162 NGUYỄN TUẤN MINH 25/04/2006
22 TS10163 NGUYỄN VŨ GIANG MINH 11/11/2006
23 TS10164 PHẠM ĐỨC MINH 18/07/2006
24 TS10165 TRẦN LÊ MINH 24/09/2006
25 TS10166 TRẦN QUANG MINH 09/11/2006
26 TS10167 TRẦN QUANG MINH 20/05/2006
27 TS10168 VŨ HẢI MINH 11/06/2005

 

Phòng thi số 19

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10169 VŨ LÊ MINH 31/12/2006
2 TS10170 VŨ UYÊN MINH 05/10/2006
3 TS10171 ĐỖ LÊ HÀ MY 19/07/2006
4 TS10172 LÊ HOÀNG TRÀ MY 11/03/2006
5 TS10173 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 14/11/2006
6 TS10174 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 17/02/2006
7 TS10175 ĐINH PHƯƠNG NAM 15/07/2006
8 TS10176 NGUYỄN GIA NAM 11/07/2006
9 TS10177 NGUYỄN THÙY NGA 05/09/2006
10 TS10178 TRƯƠNG MINH NGỌC 15/10/2006
11 TS10180 TỪ THỊ MINH NGỌC 19/11/2006
12 TS10181 ĐẶNG GIA NGUYÊN 15/06/2006
13 TS10182 HOÀNG KHÔI NGUYÊN 07/12/2006
14 TS10183 NGUYỄN QUỐC NGUYÊN 20/05/2006
15 TS10184 PHẠM BỘI NGUYÊN 17/01/2006
16 TS10185 PHẠM ĐỨC KHÔI NGUYÊN 10/12/2006
17 TS10187 BÙI NGỌC Ý NHI 09/01/2006
18 TS10188 LÊ HỒNG HÀ NHI 13/11/2006
19 TS10189 NGUYỄN NGỌC NHI 31/10/2006
20 TS10190 TRẦN HIỀN NHI 07/08/2006
21 TS10191 NGÔ QUANG PHÁT 07/06/2006
22 TS10192 ĐINH PHƯỢNG TUẤN PHONG 31/07/2006
23 TS10193 NGUYỄN KIỀU LÊ PHONG 16/09/2006
24 TS10194 NGUYỄN VŨ TUẤN PHONG 22/06/2006
25 TS10195 PHẠM NHẬT PHONG 17/10/2006
26 TS10196 VŨ TUẤN PHONG 08/13/2006

 

Phòng thi số 20

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10197 VŨ TUẤN PHONG 13/08/2006
2 TS10198 PHÍ MINH PHÚ 05/08/2006
3 TS10199 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG PHÚC 19/09/2006
4 TS10201 VŨ TRỌNG PHÚC 18/11/2006
5 TS10202 MAI HÀ PHƯƠNG 02/09/2006
6 TS10203 NGUYỄN HÀ LINH PHƯƠNG 09/09/2006
7 TS10204 NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG 12/11/2006
8 TS10205 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 16/10/2006
9 TS10206 VŨ ĐỨC THẢO PHƯƠNG 02/09/2006
10 TS10207 NGUYỄN TRẦN MINH QUANG 09/08/2006
11 TS10208 PHẠM NGỌC QUANG 10/05/2006
12 TS10209 PHẠM NGÔ MINH QUANG 04/10/2006
13 TS10210 PHAN HÀ QUANG 24/05/2006
14 TS10211 ĐỖ PHAN QUÂN 12/03/2006
15 TS10212 HÀ BẢO QUYÊN 12/10/2006
16 TS10213 LƯU TUỆ SAN 22/11/2006
17 TS10215 ĐỖ NGUYÊN SANG 22/09/2005
18 TS10216 HOSOBUCHI SEIKA 21/02/2005
19 TS10217 NGUYỄN BẢO SƠN 17/04/2006
20 TS10218 NGUYỄN TRỌNG TÂM 17/02/2006
21 TS10219 ĐẶNG PHÚC THÁI 06/04/2006
22 TS10220 NGHIÊM ĐỨC THÀNH 02/01/2006
23 TS10222 NGUYỄN NGỌC THÀNH 06/01/2006
24 TS10223 TRẦN PHÚ THÀNH 14/07/2006
25 TS10224 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10/05/2006

 

Phòng thi số 21

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10225 TRẦN THANH THẢO 03/06/2006
2 TS10226 NGUYỄN GIA THỊNH 10/06/2006
3 TS10227 LÊ MINH THÔNG 21/01/2006
4 TS10228 PHẠM VŨ HOÀI THU 23/08/2006
5 TS10229 ĐINH HẠNH MINH THƯ 06/09/2006
6 TS10230 KHỔNG MINH THƯ 09/29/2006
7 TS10231 TRỊNH ANH THƯ 06/05/2006
8 TS10233 LƯƠNG TRUNG TIẾN 14/02/2006
9 TS10234 NGUYỄN ĐĂNG TOÀN 23/09/2006
10 TS10235 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 13/10/2006
11 TS10236 NGUYỄN BẢO TRANG 03/06/2006
12 TS10237 NGUYỄN VŨ QUỲNH TRANG 13/11/2006
13 TS10238 TĂNG MINH TRANG 24/02/2006
14 TS10239 VŨ HÀ NHƯ TRANG 13/07/2006
15 TS10241 NGUYEN PHAN THANH TRUC 27/09/2006
16 TS10243 ĐỖ ĐÌNH TRUNG 10/02/2006
17 TS10244 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 28/07/2006
18 TS10245 NGUYỄN LÊ VIỆT TRUNG 21/05/2006
19 TS10246 NGUYỄN THÀNH TRUNG 28/01/2006
20 TS10247 PHÙNG VIẾT ANH 14/04/2006
21 TS10248 ĐỖ XUÂN HOÀNG TUẤN 19/08/2006
22 TS10249 NGUYỄN ANH TUẤN 07/06/2006
23 TS10250 PHẠM ANH TUẤN 04/06/2006
24 TS10251 TRẦN HỮU TUẤN 03/11/2006
25 TS10252 TRẦN MINH TUẤN 29/10/2006

 

Phòng thi số 22

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10253 VÕ ANH TUẤN 01/12/2006
2 TS10254 BÙI SƠN TÙNG 03/11/2006
3 TS10255 ĐÀO DUY TÙNG 11/05/2006
4 TS10256 NGUYỄN THẾ TRÍ TƯỜNG 02/03/2006
5 TS10257 NGÔ GIA BẢO UYÊN 22/02/2006
6 TS10258 ĐINH MAI VÂN 21/09/2006
7 TS10259 TRẦN KHÁNH VÂN 17/08/2006
8 TS10260 TRƯƠNG KHÁNH VÂN 20/07/2006
9 TS10261 NGUYỄN TIẾN VIỆT 17/12/2006
10 TS10262 NGUYỄN ĐĂNG VINH 07/11/2006
11 TS10263 NGUYỄN THÀNH VINH 19/12/2006
12 TS10264 VŨ ĐÀO QUANG VINH 14/06/2006
13 TS10265 LIEW TRUNG 10/02/2006
14 TS10266 NGUYỄN MINH 07/12/2006
15 TS10267 NGUYỄN HÀ VY 23/03/2006
16 TS10268 CHU MINH XUÂN 16/08/2006
17 TS10269 VƯƠNG THỊ CHÂU XUYÊN 09/09/2006
18 TS10270 PHẠM NHẬT MINH CHÂU 01/02/2006

Nguồn: ngs.edu.vn

Cập nhật liên tục các thông tin và chính sách của trường Newton

Trải qua 15 năm phát triển, Newton đã trở thành ngôi trường đáp ứng hơn cả kỳ vọng của quý phụ huynh với chương trình học, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt chất lượng cao. Hoạt động theo phương châm “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai” Newton luôn mang đến những cơ hội cho các em được phát triển toàn diện khi tham gia các chương trình, sự kiện mang phong cách quốc tế, tiến tới là những nhà lãnh đạo tương lai, công dân toàn cầu.

Vừa qua, Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn vui mừng đón nhân thông báo vinh danh các học sinh đạt giải thưởng cao trong "Kỳ thi Học sinh giỏi Tiếng Anh qua Internet - IOE năm học 2023-2024” - Vòng cấp Trường với chuỗi giải thưởng ấn tượng. Đặc biệt, nhà trường tuyên dương các con học sinh đã đăng ký thi vượt cấp cùng các anh chị khối trên để thử thách và khẳng định tài năng. Căn cứ kết quả ghi nhận trên hệ thống và đối chiếu với biên bản thi do các Hội đồng thi gửi về, Ban Tổ chức IOE công bố danh sách vinh danh TOP học sinh trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn có kết quả thi cao nhất Kỳ thi IOE cấp Trường năm học 2023-2024:

Chia sẻ tại chương trình Tiến sĩ Lê Thị Chính - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống trường Liên cấp Newton nhấn mạnh: Trong những năm qua, Newton luôn nỗ lực tìm kiến, bổ sung, hoàn thiện một chương trình đào tạo, mô hình giáo dục để trang bị cho các con những kiến thức văn hoá, vốn tiếng anh vững vàng, những hiểu biết cần thiết để có thể đón nhận xu thế hội nhập ngày nay. Đồng thời, Newton luôn cố gắng tạo môi trường học tập cho các con để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tạo cơ hội để các con phát huy tài năng của mình, được toả sáng - là những ngôi sao rực rỡ nhất.

Tiêu chí đánh giá năng lực học sinh của Hệ thống Trường liên cấp Newton dựa trên tố chất cá nhân của mỗi học sinh để nhà trường định hướng cho các con được phát huy thế mạnh, cải thiện phần còn thiếu trong quá trình học tập tương lai tại Newton để “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”.

Đăng ký nhóm - Nhận ưu đãi giảm học phí 2024 - 2025

 • Hệ thống tự động sắp xếp gom nhóm để bạn được giảm học phí. Bạn chỉ cần điền thông tin và gửi, Sau khi nhận được thông tin, Chúng tôi sẽ tiếp nhận và tự sắp xếp bạn vào nhóm phù hợp để được giảm học phí. Sau đó sẽ thông báo lại cho bạn.
 • Bạn sẽ không cần phải tự tìm thêm học sinh mới. Chúng tôi chính là cầu nối để kết nối các học sinh cũ và học sinh mới với nhau.
 • Vùi lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và bấm “Đăng Ký” để hoàn thành.
Học sinh mới Giảm 10% + tặng thêm 500K
Học sinh cũ Giảm 10%
 • Địa điểm học*

 • Tên học sinh*

 • Ngày sinh*

 • Là học sinh*

  Là học sinh chưa đăng ký nhóm nào, chưa đặt cọc, không thuộc mầm non liên kết.

  Là học sinh đang học ở Newton, Hoặc học sinh mới đã đặt cọc.

 • Nhóm bạn đã có*

 • Ưu đãi

 • Tên phụ huynh*

 • Điện thoại / Zalo*

 • Email*

https://zalo.me/g/weffed838 Liên hệ 0971661988